Michael Meschke


På tyska På engelska På franska
 
Startsida
Biografi
Verk
Teater
Film
Publikationer
Katalog, verk
Prix Michael Meschke
 
 
 
 
 
 
     

Michael Meschke

© Foto: Michael Kersten

1931 den 14 juli föddes Michael Meschke i Danzig i Tyskland, numera Gdansk i Polen. Hans far var präst och hans mor kyrkomusiker. Han tillbringade sina barndomsår i byn Schillersdorf vid floden Oder. Där föddes även hans yngre bror och syster. Den yngsta systern föddes i Sverige.

1939 emigrerade familjen till Sverige, tvingade därtill p.g.a. moderns judiska härkomst. Föräldrarna blev lärare vid Viggbyholmsskolan norr om Stockholm där barnen även blev elever.
Skolan är känd bl.a. för en liberal pedagogik långt före sin tid och för att främja elevernas individuella begåvningar. Här uppmuntrades Michael Meschke av sin lärare i lerslöjd, skulptören Einar Luterkort, att skapa sin första marionetteaterföreställning. Med klasskamrater som dockspelare spelade man för skolans elever. När man efter krigsslutet kunde resa under sommarloven, genomkorsade han kontinenten.

1951 tog han studentexamen och påbörjade studier: marionetteater hos Harro Siegel i Braunschweig, Tyskland, mim för Etienne Decroux i Paris, regi i Avignon och i Salzburg.

1953 började Michael Meschke etablera sig i Stockholm. Han grundade Marionetteatern Michael Meschke och skapade bl.a. Baptiste, Benjamin, Clownen Beppo, Nocturne I och II, Historien om en soldat, Ett julspel och Leksakslådan. Han hade varken scen eller ensemble utan spelade ensam eller med någon assistent, på ungdomsgårdar, i bibliotek och i skolor.

1958 grundades Marionetteatern med Michael Meschke som teaterchef och konstnärlig ledare fram till 1999. Första produktionen var Himlaspelet av Rune Lindström och sista Apokalypsen. Under fyrtio år verkade han som teaterledare, figurskapare, dockspelare, regissör, författare och lärare.
Karaktäristiskt för Meschkes val av repertoar är att till dockteater omvandla verk av de största författarna, från Sofokles till Brecht, via Aiskylos, Eyripides, Dante, Alighieri, Cervantes, Büchner, Giraudoux, Strindberg, Boris Vian, Jarry, Neruda, Saint-Exupéry, P.C. Jersild. 1967 möjliggjorde han som adminstratör tillkomsten av Cullbergbaletten.

1973 skapade han Marionettmuseet i anslutning till Marionetteatern.

1974 gjorde han sin första resa till Asien. Den blev en vändpunkt i hans teatersyn. Han skulle ofta återvända dit - med Marionetteaterns föreställningar eller på studieresor, regiuppdrag, för föreläsningar och workshops.

Michael Meschkes liv kännetecknas av utpräglad internationalismen vilket också blev ett signum för Marionetteatern. Redan innan han hade någon teater byggde han upp ett svenskt och internationellt nätverk av kontakter och inspirationskällor vari ingick Wilhelm Furtwängler, Jean Vilar, Gérard Philipe, Marcel Marceau, Henry Miller, Hans Leygraf, Margareta Niculescu, Sven-Erik Bäck, Birgit Åkeson. Andra sentida men viktiga inspirationskällor är Sture Linnér, Peter Oskarson, Jack Lang, Kinnosuke Takeda, Enrico Baj, Joan Baixas, György Ligeti och Krzysztof Penderecki.

Han var också starkt engagerad i den internationella dockteaterorganisationen UNIMA, som ledamot av dess exekutivkommitté under tjugotvå år, som ordförande för Tredjevärlden- kommissionen, som vicepresident och som medgrundare och ordförande i UNIMA-Sverige.
Internationalismen medförde världsomfattande turnéer för Marionetteatern som ingen annan svensk teater samt på hemmaplan festivaler, utländska gästspel (Living Theatre, Teatro libero med Orlando Furioso, Bread & Puppet osv.) och gäststudenter från utlandet som han gav utbildning. Han grundade skolor bl.a. i Åbo, Finland och Stockholm och undervisade vid Ecole supérieure nationale des arts de la marionette i Charleville-Méziéres, Frankrike.

1999 överlämnade Michael Meschke ledningen av Marionetteatern till Helena Alvarez (numera Nilsson).
Som professor i Mask- och dockteater ledde han Dramatiska institutets dockteaterlinje fram till 2002.
Han har skrivit ett antal böcker och medverkat i många publikationer utanför Sverige. Michael Meschke verkar aktivt för kulturutbytet mellan främst Europa och Asien. I Thailand bl.a. vid Thammasat University i Bangkok. Han undervisar återkommande i Bangkok och ägnar sig särskilt åt hotade dockteatertraditioner i Asien. Inom ramen för sin stiftelse SIMA (Solidarité internationale des marionettistes) och med stöd av bl.a. SIDA arbetar Meschke för uppmuntran och vidareutveckling av Burmas specifika marionetteater och Thailands Nang Yai-tradition. Han ansvarar för Marionettmuseet i Stockholm. www.marionettmuseet.se

 

Sagt om Michael Meschke

av Marcel Marceau: "Meschkes pantomimer står min uppfattning om dockteatern nära: spelet domineras av visuell fantasi där till och med föremålen får liv."av Richard Hoogland 1999 i Teatertidningen: "Marionetteatern har varit en av svenskt teaterlivs viktigaste nav trots att den oftast hållit till i små lokaler utan braskande rubriker."av Jack Lang, f.d. fransk kulturminister: "Han har överskridit alla genrer, glidit lyckosamt från mim- till filmskapande, grundandet av en teater, institutioner och museer, aldrig dilettantiskt, alltid som en passionerad och krävande upptäckare."av honom själv (1998) "För mig har det varit omöjligt att särskilja vad som är privat och vad som är teater, allt vävs samman till mitt liv."

Trubadur, marionett 
Trubadur, marionett av Michael Meschke 1952  
© Foto Michael Kersten  
   
Produktion: efunction
© 2008 Michael Meschke